Projectes d' Activitats

Projectes d' Activitats

Projectes per a la concessió de llicència ambiental dels diferents annexes de la llei 20/2009,del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en locals o naus industrials, amb reunions, si s’escau, amb els diferents departaments de l’administració necessaris.