Assessorament Administració Local

Assessorament

- Confecció dels projectes d’instal·lacions elèctriques, de calefacció, de condicionament d’aire, d’informàtica i telefonia d’edificis municipals.
- Redacció dels projectes d’instal·lacions elèctriques d’urbanitzacions, tant pel que respecta a la distribució de baixa tensió com a la legalització de la instal•lació d’enllumenat públic.
- Assessorament tècnic i confecció de projectes, de les millores o reparacions d’instal·lacions elèctriques, de calefacció i condicionament d'aire d'edificis municipals i d'altres dependències.
- Legalització de les esmentades instal·lacions davant dels Serveis Territorials d’Indústria de Girona i entitats col·laboradores de l’Administració.
- Gestions amb companyies de serveis, per projectes nous d'urbanització, nova construcció i contractació de serveis un cop acabada l'obra.
- Seguiment del consum d’energia elèctrica mensual i estalvi de tarifes elèctriques. Es porten a terme estudis dels rebuts de consum elèctrics per tal d’intentar un estalvi econòmic en aquests rebuts.
- Control de la concessió de centraletes telefòniques, alarmes i ascensors dels diferents edificis municipals. Control de la concessió del servei de recepció d’alarmes.
- Informes tècnics de les diferents activitats de cada municipi.