Naus Industrials

Naus Industrials

Projectes de construcció de naus industrials, que inclou el projecte de construcció i el projecte d’instal·lacions, així com l’estudi de la totalitat de serveis afectats per la nova construcció de la nau.
Gestions amb les diferents empreses de serveis afectades i amb les administracions.