Qui Som

Qui som

Coll Enginyeria és una empresa de serveis d’enginyeria, amb vint anys d’experiència en:
- Projectes instal·lacions.
- Projectes d’activitats.
- Seguretat i salut laboral.
- Naus industrials.
- Modificació i adaptació vehicles.
- Estudis de consum.
- Assessoraments municipals.

Joan Coll Castelló, Enginyer Tècnic Industrial, actuant com a professional lliure amb l’apartat Enginyers Tècnics Industrials i Tèxtils, amb número de col·legiat 10.739 del col·legi d’enginyers tècnics Industrials de Girona.

Al llarg de tots aquests anys, Coll Enginyeria ha dut a terme una gran varietat de projectes, tràmits i gestions de tot tipus, que inclouen llars d’infants, escoles, edificis municipals, centres cívics, bars, restaurants, bars musicals, discoteques, escoles de dança, edificis de vivendes, naus industrials, urbanitzacions, tallers mecànics, elèctrics i planxisteria, tant de camions com de vehicles, legalització de sala de calderes, d’aparells a pressió, projectes tècnics de reforma de vehicles, projectes de reforma per la col·locació de grues en tractores de camions, per a remolcatge de tractores o vehicles en general, fitxes reduïdes de tot tipus de vehicles, plans de seguretat i salut laboral per a la construcció, coordinacions de seguretat, plans d’emergència i autoprotecció, avaluacions de riscos laborals.