Experiència com a Tècnic Municipal

Serveis

Enginyer tècnic municipal de l’Ajuntament de Figueres, prestant els seus serveis a l’àrea d’urbanisme des del 15 de gener de 1991 fins abril de l’any 2003.
Enginyer tècnic assessor municipal de l’Ajuntament de Llançà, prestant els seus serveis des de l’1 de setembre de 1997 fins l’1 de setembre de 2005.
Enginyer tècnic assessor municipal de l’Ajuntament d’Ordis amb contracte de prestació de serveis.
Enginyer tècnic assessor municipal de l’Ajuntament de Portbou, amb contracte de prestació de serveis.