Modificació i Adaptació vehicles

Modificació i Adaptació vehicles

Projectes de transformació de remolcs, semiremolcs i camions de gran tonatge en general, així com fitxes reduïdes de vehicles, coordinats en els dos casos des del laboratori IDIADA, a Tarragona.