Estudis de consum

A Coll Enginyería som especialistes en assessorament energètic, per això ajudar als nostres clients en l’adquisició d’electricitat, assessorar-los sobre l’ús i alternatives d’energia neta i en la recerca de subvenciones que més s’adeqüin al seu projecte forma part del nostre dia a dia .

SOFTWARE PER ANALITZAR FACTURES DE LLUM
Com a part de la nostra experiència i coneixement, comptem amb un programari propi que ens permet trobar de forma automatitzada, després de l’anàlisi de les factures electròniques que els nostres clients ens envien en pdf, els punts clau en què es perd els diners.

És a dir que gràcies al nostre programari els nostres clients estalvien diners gràcies a modificacions resultants de l’auditoria, com ara increment o reducció de la potència mal contractada (bé per excés o per defecte, en ambdós casos suposa un cost), penalització per energia reactiva …

La majoria dels usuaris, sobretot pimes i autònoms poden estar pagant fins a un 80% més, per tenir una potència incorrecta o per una facturació indeguda a causa de canvis de tarifes o condicions de contracte.

Un altre dels punts que revisem gràcies al nostre programari és si la discriminació d’horaris pot ser un punt per tenir en compte en funció de la naturalesa de l’empresa, la tarifa i els pics de consum.

Serveis d´enginyeria

filet
filet

C/ Nou, 151, local 7 - 17.600 Figueres
Tel/Fax. 972 673 806 Mv. 607 478 962 Colleng@collenginyeria.com

Projectes d’instal·lacions
Modificació i adaptació Vehicles
Seguretat i salud laboral
Assessoraments municipals

Projectes d'activitats
Estudis de consum
Naus industrials
Altres serveis

Avis Legal