Naus industrials

Servei integral en el projecte de nau industrial
A  Coll Enginyería cada projecte de nau industrial que redactem oferim una gestió integral en la qual s’engloba la planificació de el projecte, la redacció d’el projecte d’obra i els projectes específics d’instal·lacions, la tramitació de llicències d’obra i activitat, la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut.
Assessorament per a la implantació
Si és necessari col·laborem amb els nostres clients en l’elecció de terra, nau industrial o local adequat a les seves necessitat i a les exigències tècniques que la seva activitat requereix.

Redacció de el projecte
Aprovada la planificació inicial, es procedeix a la redacció d’el projecte tècnic d’enginyeria en el qual s’inclouen tots els detalls d’execució i instal·lacions requerides per a l’activitat que es desenvoluparà.

Direcció de projectes
Mitjançant la realització d’un control responsable compromès i professional sobre la correcta execució de l’obra i / o instal·lacions, gestionant els recursos, s’assegura el compliment dels terminis i la qualitat acordada amb el client.

Planificació de el projecte
Mitjançant la presa de dades i el coneixement dels requeriments del client, es realitza la definició de les exigències tècniques i justificació de la solució proposada d’acord amb la normativa vigent.

Tramitació de llicències i permisos
Amb aquest servei, gestionem als nostres clients la tramitació de les diferents llicències administratives per a l’execució de l’obra, la posada en marxa de l’activitat o els permisos requerits per a la posada en marxa de la diferents instal·lacions que el componen.

Coordinació de Seguretat i Salut
El nostre personal disposa de la formació, qualificació i experiència per desenvolupar les tasques de coordinació de seguretat i salut en fase de projecte redactant l’Estudi de Seguretat i Salut i en fase d’execució realitzant les tasques oportunes.

Serveis d´enginyeria

filet
filet

C/ Nou, 151, local 7 - 17.600 Figueres
Tel/Fax. 972 673 806 Mv. 607 478 962 Colleng@collenginyeria.com

Projectes d’instal·lacions
Modificació i adaptació Vehicles
Seguretat i salud laboral
Assessoraments municipals

Projectes d'activitats
Estudis de consum
Naus industrials
Altres serveis

Avis Legal