Seguretat i salud laboral

Coll Enginyería som també una consultoria especialitzada en la prevenció de riscos laborals, al llarg de la nostra trajectòria hem treballat amb empreses de tot Aragó, ajudant als nostres clients a realitzar l’òptima integració de la seva política de prevenció laboral i gestió de seguretat. Incrementant com a lògica conseqüència la seva rendibilitat i competitivitat.

També disposem d’àmplia experiència en la preparació de la documentació necessària per a l’obertura d’un nou centre de treball per obres de nova construcció i reforma : Pla de seguretat, coordinació de seguretat

Dins del nostre ventall de solucions estan:

Gestió documental accés a obres d’empreses.

Coordinació de seguretat i salut.

Estudis de seguretat i salut.

Pla de seguretat i salut.

Avaluació de riscos laborals EVR.

Formació en prevenció de seguretat i salut per a empreses.

PLA D’EVACUACIÓ

 

Actualment normativa i regulació requereixen tant la implementació d’un document relatiu a l’organització de l’emergència en cas d’incident o accident, com a requisits específics per a l’emmagatzematge de productes químics (APQ) i la manipulació de substàncies perilloses.

El nostre equip és expert en aquesta matèria dins de el nou reglament i legislació. Dissenyem plans contra incendis, plans d’emergència, plans d’autoprotecció, zones emmagatzematge de productes químics; sempre complets i personalitzats, ajustats a característiques, mida i activitat de cada empresa.

Pla contra incendis.

Pla d’emergència.

Plans d’autoprotecció (PAU).

APQ Emmagatzematge de productes químics.

Peritacions.

Serveis d´enginyeria

filet
filet

C/ Nou, 151, local 7 - 17.600 Figueres
Tel/Fax. 972 673 806 Mv. 607 478 962 Colleng@collenginyeria.com

Projectes d’instal·lacions
Modificació i adaptació Vehicles
Seguretat i salud laboral
Assessoraments municipals

Projectes d'activitats
Estudis de consum
Naus industrials
Altres serveis

Avis Legal