ASSESORAMENT

Confecció dels projectes d’instal·lacions

elèctriques, de calefacció, de condicionament d’aire, d’informàtica i telefonia de tot tipus d’edificis i naus industrials

Redacció dels projectes

d’instal·lacions elèctriques d’urbanitzacions, tant pel que respecta a la distribució de baixa tensió com a la legalització de la instal·lació d’enllumenat públic.

Assessorament tècnic i confecció de projectes, de les

millores o reparacions d’instal·lacions elèctriques, de calefacció i condicionament d’aire d’edificis municipals i d’altres dependències.

Legalització de les instal·lacions

esmentades davant dels Serveis Territorials d’Indústria de Girona i entitats col·laboradores de l’Administració.

Gestions amb companyies de serveis,

per projectes nous d’urbanització, nova construcció i contractació de serveis un cop acabada l’obra.

Seguiment del consum d’energia elèctrica

mensual i estalvi de tarifes elèctriques. Es porten a terme estudis dels rebuts de consum elèctrics per tal d’intentar un estalvi econòmic en aquests rebuts.

Control de la concessió de centraletes telefòniques,

alarmes i ascensors dels diferents edificis municipals. Control de la concessió del servei de recepció d’alarmes.

ASSESORAMENT

Confecció dels projectes d’instal·lacions

elèctriques, de calefacció, de condicionament d’aire, d’informàtica i telefonia de tot tipus d’edificis i naus industrials

Redacció dels projectes

d’instal·lacions elèctriques d’urbanitzacions, tant pel que respecta a la distribució de baixa tensió com a la legalització de la instal·lació d’enllumenat públic.

Assessorament tècnic i confecció de projectes, de les

millores o reparacions d’instal·lacions elèctriques, de calefacció i condicionament d’aire d’edificis municipals i d’altres dependències.

Legalització de les instal·lacions

esmentades davant dels Serveis Territorials d’Indústria de Girona i entitats col·laboradores de l’Administració.

Gestions amb companyies de serveis,

per projectes nous d’urbanització, nova construcció i contractació de serveis un cop acabada l’obra.

Seguiment del consum d’energia elèctrica

mensual i estalvi de tarifes elèctriques. Es porten a terme estudis dels rebuts de consum elèctrics per tal d’intentar un estalvi econòmic en aquests rebuts.

Control de la concessió de centraletes telefòniques,

alarmes i ascensors dels diferents edificis municipals. Control de la concessió del servei de recepció d’alarmes.

Serveis d´enginyeria

filet
filet

C/ Nou, 151, local 7 - 17.600 Figueres
Tel/Fax. 972 673 806 Mv. 607 478 962 Colleng@collenginyeria.com

Projectes d’instal·lacions
Modificació i adaptació Vehicles
Seguretat i salud laboral
Assessoraments municipals

Projectes d'activitats
Estudis de consum
Naus industrials
Altres serveis

Avis Legal