Projectes d’activitats

 

Des del despatx de Coll Enginyeria ajudem a aquell emprenedor que vol obrir un nou negoci a la  redacció del projecte d’activitats per a l’obtenció de la llicència d’obertura i adequació del seu local, equipament o nau industrial als requeriments normatius i legals de les administracions, i a les prescripcions tècniques relatives a la protecció contra incendis, a el medi ambient, a la supressió de barreres arquitectòniques ia la normativa sectorial d’aplicació en cada cas.

En funció del seu impacte ambiental, les activitats es poden classificar, de menor a major complexitat, a:

comunicació prèvia
llicència ambiental
autorització ambiental

El projecte d’activitats a redactar i el procediment administratiu que s’haurà de seguir per tal d’obtenir la llicència d’obertura d’una activitat, dependrà de la classificació de la mateixa.

La normativa d’aplicació és a més diversa depenent de la ubicació geogràfica de l’activitat de la qual es requereix llicència d’obertura. Coll Enginyeria  ha redactat el projecte d’activitats a tot Catalunya, encara que de manera natural, el nostre àmbit d’actuació es restringeix a  la província de Girona i Barcelona 

Coll Enginyeria  posseeix una amplíssima experiència en la redacció de projectes destinats a l’obtenció de la llicència d’obertura d’activitats molt diverses i de totes les mides.

 

Hem redactat el projecte d’activitats destinades a:

Comerç i alimentació
· Carnisseria
· Escorxador
· Mercat
· Fleca
· Supermercat

Activitats industrials

· Magatzem
· Gestors de residus
· Indústria en general
· Laboratori
· Taller mecànic

Oci
· Bar i Bar musical
· Discoteca
· Restaurant

· Sala de ball i sala de festa

Equipaments públics i esportius
· Camp de futbol
· Casal
· Centre Cívic
· Poliesportiu
· Sala de congressos

Cultura i educació
· Biblioteca
· Auditori
· Centre de Cultura
· Cinema
· Ensenyament (Col·legi, Escola, Escola Bressol, Institut)
· Teatre

Sector sanitari
· Ambulatori
· Centre d’Assistència
· Centre veterinaris
· Clínica
· Hospital

Sector serveis
· Aparcament
· Campament juvenil i casa de colònies
· Centre comercial
· Geriàtric i residència
· Gimnàs
· Bugaderia
· Neteja de vehicles
· Oficina

Tector turístic
· Alberg
· Apartament turístic
· Camping
· Hotel

Serveis d´enginyeria

filet
filet

C/ Nou, 151, local 7 - 17.600 Figueres
Tel/Fax. 972 673 806 Mv. 607 478 962 Colleng@collenginyeria.com

Projectes d’instal·lacions
Modificació i adaptació Vehicles
Seguretat i salud laboral
Assessoraments municipals

Projectes d'activitats
Estudis de consum
Naus industrials
Altres serveis

Avis Legal