Experiència Com A Tècnic Municipal

 

Enginyer tècnic municipal de l’Ajuntament de Figueres, prestant els seus serveis a l’àrea d’urbanisme des del 15 de gener de 1991 fins abril de l’any 2003.
Enginyer tècnic assessor municipal de l’Ajuntament de Llançà, prestant els seus serveis des de l’1 de setembre de 1997 fins l’1 de setembre de 2005.
Enginyer tècnic assessor municipal de l’Ajuntament d’Ordis amb contracte de prestació de serveis.
Enginyer tècnic assessor municipal de l’Ajuntament de Portbou, amb contracte de prestació de serveis.

Serveis d´enginyeria

filet
filet

C/ Nou, 151, local 7 - 17.600 Figueres
Tel/Fax. 972 673 806 Mv. 607 478 962 Colleng@collenginyeria.com

Projectes d’instal·lacions
Modificació i adaptació Vehicles
Seguretat i salud laboral
Assessoraments municipals

Projectes d'activitats
Estudis de consum
Naus industrials
Altres serveis

Avis Legal